ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด

บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ งานซ่อมบำรุง ให้บริการครบวงจร ในงานซ่อมบำรุงรักษา จัดหาอะไหล่ สำหรับ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์, เครื่อง CPAP, เครื่อง BiPAP, เตียงผู้ป่วย, เครื่องปั่นเลือด, เครื่องวัดสัญญาณชีพ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการแก้ไขเฉพาะอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ไม่ยกเปลี่ยนทั้งบอร์ด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า และผู้รับบริการทุกท่าน อีกทั้งยังมีโปรแกรม การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปี(PM) ให้อีกด้วย

บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ให้บริการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance, PM) และสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration, CAL) เครื่องมือการแพทย์ (Medical Equipment) เครื่องวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory & Scientific Equipment) โดยทีมวิศวกรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรายละเอียด